Graverat Glasunikat ” Vidar i Vila” av Jim Johnsson (1948) Växjö

18,000 kr